Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 73

Litteratur om autisme Mcdowell, M.: Tab og sorg, artikel i Autismebladet, nr.02/2004. Paulsen, I.: Vi fik en ny pige i klassen – om enkeltintegration i den almindelige folkeskole, artikel i Autismebladet, nr.03/nov. 2004, side 17-20. Attwood, T.: En fod ude og en fod inde, Dansk psykologisk Forlag, 2000. Barratt, P. (o.a.): Aspergers syndrom – Pædagogisk vejledning, Videnscenter for Autisme, 2003. Beaney, J.: Inklusion i folkeskolen. Støttemateriale til børn inden for autismespektret, Videnscenter for Autisme, 2004. Callesen, K., Møller-Nielsen, A., Attwood, T.: KAT-kassen: Kognitiv Affektiv Træning, Psykologisk Forlag, 2002. Frith, U.: Autisme. En gådes afklaring, Hans Reitzel, 1992. Ives, M. (o.a.): Hvad er Aspergers syndrom, og hvordan påvirker det mig? Videnscenter for Autisme, 2003. Jørgensen, Ole Sylvester: Mellem autisme og normalitet: Aspergers syndrom, Hans Reitzel, 1994. Madsen, P. Lund, m.fl.: Kan du forstå mig? Introduktion til empatiforstyrrelser, Videnscenter for Autisme, 2004. 73