Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 7

Forord I efterskriftet til denne forældrevejledning forklarer Hanne Veje, hvordan hendes datter Sofie en dag frustreret bad hende om at skrive en bog, så hendes jævnaldrende bedre kunne forstå hende. Sofie har højtfungerende autisme/Aspergers syndrom. Det endte med, at Sofie selv skrev bogen Kan I forstå mig?, fordi hun i sin dagligdag gang på gang erfarer, at hendes måde at opleve verden på ikke deles af andre. Sofie ønsker med andre ord synkronisering – at omverdenen får et syn på hende, som svarer overens med hendes egen forståelse af sig selv. Det skaber nemlig slet og ret kommunikationsproblemer, når andre ikke forstår, hvordan det er at have autisme eller Aspergers syndrom. Selv om Kan I forstå mig? oprindelig var tænkt som en appel til klassekammeraterne, gælder appellen i lige så høj grad forældre, søskende, bedsteforældre og andre, der er tæt på barnet i hverdagen. Trods alle vore gode intentioner som forældre vil vi aldrig helt kunne sætte os ind i vores barns måde at opleve verden på – fordi vi selv er normaltfungerende. Denne forældrevejledning uddyber pointerne i Kan I forstå mig? og oversætter den autistiske verden for os. Den giver os et lettilgængeligt redskab til at forstå de udfordringer, det medfører at have et barn med autisme eller Aspergers syndrom og til at få hverdagen til at fungere. Alt sammen med et jordnært udgangspunkt i de konkrete situationer, der volder Sofie besvær. Og hvad der måske er endnu mere vigtigt: Forældrevejledningen giver os viden, som gør os i stand til at tale med vore barn om 7