Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 68

Sofie slutter sin bog af med at skrive, at hun godt kan lide sig selv. Det er en vigtig ting at være stolt af at være den, man er, også når man har autisme eller Aspergers syndrom. Det er rigtigt, at der er mange ting, som er utroligt svære, men der er lige så mange ting, som man bare er rigtig dygtig til. De ting man er god til, kan man bruge som selvtillidsforstærkning eller succestrampolin. Det kan være viden om specifikke emner, musikalitet eller at kunne tegne godt. De ting der er svære skal man lære at bede om hjælp til. Som forældre til et barn med autisme eller Aspergers syndrom skal man udgå fra, at man er ekstra vigtig for sit barn i mange år, ofte langt op i voksenlivet. Derfor er det meget vigtigt at fortælle barnet, at man altid vil være der og hjælpe og støtte, lige så længe barnet har brug for det. 68