Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 67

Selvforståelse og selvtillid Det er vigtigt, at børnene med autisme eller Aspergers syndrom selv får indsigt i, hvad deres funktionsnedsættelse indebærer. På den måde kan de få en knage, som de kan hænge deres frustrationer op på. Det er forfærdeligt at læse tekster, der er skrevet af voksne med autisme, der er vokset op med fornemmelsen af, at alt ved dem var forkert. Mange mennesker med autismetilstande, som er diagnosticerede sent i livet, fortæller, at de ville ønske, at de havde kendt til årsagen til deres vanskeligheder langt tidligere. Det er der en god grund til; når man ved, hvilke områder der er vanskeligheder på, kan man fokusere indsatsen. Det er også vigtigt at holde øje med børnenes selvtillid, for hvis den er for nedadgående, er der grund til at gribe ind. Man bør pleje børnens selvtillid, alt hvad man kan, for det er selvtilliden, der holder uhensigtsmæssig adfærd og følelsesmæssige problemer på afstand. At tale med barnet om dets vanskeligheder er en af de sværeste opgaver for forældrene. En del forældre er i tvivl om, hvorvidt de bør hemmeligholde barnets diagnose over for barnet. Det mener vi ikke er hensigtsmæssigt, eftersom barnet selv vil have en meget sikker fornemmelse af, at det er anderledes. Vi mener dog, at det er utroligt vigtigt at give barnet information om, hvad diagnosen betyder – på en måde og i et sprog, som barnet kan forstå, og som ikke er skræmmende. Sofies bog giver familien med et barn med autisme eller Aspergers syndrom et godt afsæt for at snakke sammen om de vanskeligheder, som barnet måske møder i hverdagen. Barnet kan eventuelt sætte krydser i bogen ud for de ting, som Sofie taler om, som barnet kender fra sig selv. 67