Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 63

komme til at skælde endnu mere kraftigt ud, hvilket ikke er godt. Skældud kan tilmed virke interessant for nogle børn med autisme eller Aspergers syndrom, fordi de voksne pludseligt ser helt anderledes ud og lyder på en helt ny og mærkelig måde i forhold til lige før. Det er bedst at forklare børnene tingene på en rolig måde. Synkronisering Det er uheldigt, hvis man ikke er enige med hinanden om, hvilke områder som kræver øget hensyn eller ekstra hjælp. Det er vigtigt, at man får synkroniseret opfattelsen af barnets stærke og svage sider, både hjemme og i skolen. Børn med autisme eller Aspergers syndrom er meget sårbare overfor omskiftelige påvirkninger fra omgivelserne, fordi de har sværere ved at omstille sig og tilpasse sig forskellige sociale situationer, krav og forventninger. Hvis der er meget forskellige signaler omkring barnet, øger det barnets forvirring og stress, ligesom det er en stressfaktor for forældrene, hvis der ikke er forståelse for barnet i netværket omkring barnet. Mange forældre benytter sig af at skrive et brev om barnet til de andre forældre i klassen, så barnet ikke møder forventninger, det ikke kan leve op til, hvis det for eksemepel skal til børnefødselsdag. Man kan også med fordel bruge en kontaktbog mellem skole og hjem, som adskiller sig fra meddelelsbogen, ved at den rummer flere hverdagsbetragtninger, både fra skolen og hjemmet. Det letter presset på barnet, hvis man er enige hele vejen rundt om barnet med hensyn til gode måder at hjælpe barnet på, og med hensyn til hvilke krav der kan stilles på hvilke områder. Det er vigtigt at huske på, at synkronisering er en løbende proces; i takt med at barnet udvikler og ændrer sig, vil tidligere hjælpesystemer måske blive uaktuelle. De problemstillinger, som barnet 63