Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 62

tryk og spejler det, de ser, hvilket i nogle tilfælde er meget meget lidt. En del mennesker med autismetilstande bruger enten ingen ansigtsudtryk eller nogle ret overdrevne ansigtsudtryk. Vi talte for nylig med en voksen mand med autisme, der fortalte os følgende: Som barn havde jeg altid ondt i ansigtet efter juleaften. Jeg skulle gå rundt og smile pænt og sige tak for gaverne. Det føltes unaturligt for mig at smile så meget. Jeg skulle bruge muskler, som jeg sjældent brugte, og det var udmattende. Næste dag var jeg altid helt øm i ansigtet. Ansigtsudtryk skal være meget tydelige, for at børn med autisme eller Aspergers syndro ??fGFW"FV??f?,:f?G&R???fRFW&W2?6?wG7VGG'???GBG?FV?vW&R?VBf??R?rb?rF??f?&??&RFV?f?",;?&?V?R?f?"B??:f?RFV??VBBf?'7L:R6??V??:f?vV??V??V?????rl;??V?6W"???v?Rv?vR??,;?&??VBWF?6?RV??W"7W&vW'27??G&???:V?R?&?77&?rg&f?"V?6V?V?7GV?f???V??W"g&FVv?Vf?????f?"????r?&?77&?rW"?VvWBG?FV?vR?FWB??F??F?FW"l:RWB&WB???6?VGG'???r???w<:Rf?&?R?VvWB?fW&G&WfWB?FWBW"f?wF?wBBf?'7L:R?B,;?&??VBWF?6?R???RW"??6?RV??W"?fW&G&?F?6?R?VBf??R??f?2??6??f??6V?&?fW"g&VB?????v?fR6?rF??B6?:f?FR&&?WBVB??r??f?'fV?FW"<:RWBfVVF&6?g&&&?WB?,;?&?VFV?gV??F???6?VG<:gGFV?6W"v?fW"f?,:f?G&V?RFV??RfVVF&6?fVBB&?fRV???V?vR??f??WBFRf?6W"??<:R??f?,:f?G&V?R6?'VR?VB?vV??FRW"??"?fW"?B'VG6?&WB&?Wb??GFvWB?,;?&??VBWF?6?RV??W"7W&vW'27??G&???????R?F?Bv?fRf?,:f?G&V?RfVVF&6? :RFV??:VFR?6??f?,:f?G&V?Rf?'fV?FW"??:W"WB&&???GFvW"V?6??FV&??R?r6W"?V?B?vVv?BV??W"v?B?r??FW&W76W&WBVB???FWBl:Rf?,:f?G&RF??|:R?V?Bg&???6WFW&?R?FWBW"g'W7G&W&V?FRf?"f?,:f?G&R???RB&?fR?;?'B??r????FW&?V@??c ??