Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 61

alderssvarende. Når børn med autisme eller Aspergers syndrom kopierer børn, der er ældre end de selv, er det ofte, fordi det er for svært for dem at fungere med jævnaldrende. To børn på 10 år taler ikke meget om, hvordan de leger - de leger bare sammen og lader legen udvikle sig løbende. Hvis man leger med nogen, der er 3-4 år ældre eller yngre, er man nødt til at aftale mere undervejs, og det er langt nemmere at forholde sig til, for det stiller ikke krav til forståelse for det nonverbale (det underforståede/det usagte). Det er godt for barnet, hvis der er en voksen til at støtte i sociale situationer, eller som minimum til at fungere som opsyn. Også selvom det kun er et frikvarter på 10 minutter. Det er i de ustrukturerede situationer, at tingene oftest går galt. Det er vigtigt at gribe ind, før tingene går galt. Man skal i overført betydning gribe barnet, før det falder. Hvis man skal samle op på noget, skal man gøre det på et tidspunkt, hvor barnet er i balance. Det er ikke en god idé at tale episoder igennem med barnet, mens barnet er i oprør over f.eks. en uforudset udvikling i legen. Det vil i værste fald optrappe konflikten, og barnet vil ikke forstå, at den voksne har til hensigt at hjælpe. Mimik og kropssprog Sofie skriver i sin bog, at hun har svært ved at se på andre, hvad de vil. Hun skriver også, at andre har svært ved at se på hende, hvad hun gerne vil. Mennesker med autisme eller Aspergers syndrom kan være meget udtryksløse i ansigtet, det der i fagsprog kaldes amimiske. Lige fra fødslen ser små børn ansigtsudtryk (mimik), som de forsøger at efterligne. Men børn med autisme eller Aspergers syndrom har vanskeligheder med at opfatte ansigtsud- 61