Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 60

i reglen ikke bagtanker med det, de siger eller gør. De gør det, de gør, fordi det er det, de vil gøre, ikke fordi de vil påvirke os. Det er alt for svært at regne ud, hvad der vil påvirke os andre, så det lader de være med. Vi har dog en tendens til at tro, at børnene har de motiver, vi ville have, hvis vi gjorde som de gør. Man kan sige, at børnenes motiver ligger meget tæt på deres handlinger; hvis de tager mad uden for spisetiderne, er det fordi de er sultne – ikke for at udfordre de voksnes autoritet. Social modenhed Sofie spekulerer meget over, hvorfor pigerne i hendes klasse er begyndt at bruge BH, selvom Sofie ikke mener, at de har brug for det. Sofie er ikke lige så moden som sine klassekammerater på det sociale område og er derfor ikke i stand til at forstå de ting, som de andre piger finder spændende. Man kan ikke se på et normaltbegavet barn med autisme, at det fungerer helt anderledes end sine jævnaldrende. Derfor er det let at komme til at stille alderssvarende krav. Især på det sociale område kan man komme til at stille alt for høje krav. Man forventer måske, at et barn på 12 år sagtens kan lege med nogle yngre børn uden opsyn. Hvis det går galt, vil den store ofte risikere skældud. Det kan være svært at vænne sig til at tænke på den 12-årige som socialt jævnaldrende med de yngre børn. Især hvis barnet er to hoveder højere end de andre i flokken. Det handler ikke om, at barnet ikke vil fungere alderssvarende, men om at barnet ikke kan. Man kan også se problemet den anden vej rundt, hvor f.eks. yngre piger med autisme eller Aspergers syndrom kommer til at kopiere ældre pigers adfærd. Det kan både være anstødeligt og farligt, men det handler stadig ikke om, at barnet ikke vil fungere 60