Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 59

net: Nu er der 10 minutter til at vi skal spise! - og så gentage når der er 5 minutter og 2 minutter til. På den måde hjælper man barnet bedre gennem processen med at stoppe læsningen og at indstille sig på spisesituationen. For nogle børn er verbale beskeder for flygtige, især hvis barnet er helt opslugt af sine egne aktiviteter. Det kan være nød vendigt at få verbale kvitteringer, for eksempel: Hvad var det du skulle om 5 minutter? Barnet (der kan) vil så svare: Jeg skal stoppe med at læse og komme og spise. Så kvitterer man tilbage i stil med: Nemlig, det var flot husket. Nogle børn vil ikke kunne klare at skulle svare, men så kan man sikre sig på anden måde. F.eks. ved at give barnet et æggeur, som er indstillet på 5 minutter og sige: Når uret ringer, skal vi spise. Man kan også give barnet et piktogram, der forestiller spisesituationen, eller et symbol, for eksempel en ske eller en tallerken. Barnet, der har sværere ved at svare, kan tilkendegive sin forståelse ved at tage imod uret (elller piktogrammet eller symbolet). På den måde hjælpes barnet med at huske, at der snart skal ske noget andet, og barnet får tid til at indstille sig på forandringen. Det er svært at forstå, at noget så almindeligt som en morgenrutine ikke læres af barnet, selv om man har haft fuldstændigt ens morgener gennem flere måneder eller år. Man kan godt tro, at problemer med morgenrutinen skyldes, at barnet ønsker at prøve forældrenes grænser af. Men børn med autisme eller Aspergers syndrom har ikke så udspekulerede motiver, som man kan komme til at tro. For at være i stand til at drive forældre til vanvid, skal børn have en ret god fornemmelse af, hvordan forældrene vil opleve bestemte situationer og især, hvordan de vil reagere. Det har børn med autisme eller Aspergers syndrom som udgangspunkt ikke. Børn med autisme eller Aspergers syndrom har 59