Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 56

At finde kilden til problemet Børn med autisme eller Aspergers syndrom kan ikke altid se sammenhænge. Når der er uoverensstemmelser, eller barnet virker sur over noget, skal man se ad, om man kan fornemme, hvorfra frustrationen kommer. Hvis det er tøjet, der driller, er det godt at spørge meget konkret: Skal jeg hjælpe dig med tøjet? Åbne spørgsmål som: Hvad skal jeg hjælpe dig med? kan virke helt uoverskuelige at svare på. Man kan jo komme i tanke om utroligt mange ting, som man skal hjælpes med. Selv hvis barnet sidder og er oprørt over, at knappen i bukserne driller, vil det ikke altid forbinde dit spørgsmål med den aktuelle frustration. Det er underforstået, at du mener, at du vil hjælpe med det, der driller lige nu, men alt hvad der er underforstået, er nærmest umuligt at opfatte for børn med autisme eller Aspergers syndrom. Det kan være et detektivarbejde at finde ind til de underliggende faktorer, som udløser frustrationerne. Børn med autisme eller Aspergers syndrom har ofte svært ved at sætte fingeren på, hvad de er kede af, og nogle har kommunikative vanskeligheder (svært ved at føre samtaler). Det kan gøre opklaringsarbejdet lidt mere omstændeligt. Det bliver heller ikke lettere af, at vi tænker ud fra os selv og derfor er ret begrænsede af, hvad vi kan forestille os, at vi selv ville føle og tænke i forskellige situationer. Det handler om at analysere situationen grundigt og stille spørgsmål til barnet, som det kun behøver at svare ja eller nej til, mens barnet er i affekt og har svært ved at forklare sig. Forestillingsevnen Man kan læse mange steder, at mennesker med autisme har problemer med forestillingsevnen. Børn med autisme eller Aspergers syndrom kan blive ængstelige over ting, som andre børn ville se helt anderledes på. En ting som for eksempel at skulle på 56