Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 55

er naturligvis en balance, for hvis barnet er i gang med at kaste med ting på værelset eller er til fare for sig selv eller andre, skal man naturligvis gribe ind. Tegneseriesamtalen Konflikter kan opstå meget hurtigt, og barnet har ikke altid forudsætninger for at forstå, hvad der gik galt, eller hvorfor den anden blev vred. Man kan tale tingene igennem med barnet, men det er vigtigt at bruge et enkelt sprog. Almindelige mennesker bruger mange overflødige ord og vendinger. Sofie skriver i sin bog, at hun bedst kan lide korte samtaler. Det er signal til os voksne omkring hende om at fatte os i korthed - og at være konkrete. Tegneseriesamtalen er et godt værktøj til at gennemgå situationer, efter at de er sket. Tegneseriesamtalen gør det muligt at få talt om, hvad der skete i slowmotion, og den giver mulighed for at få visualiseret og beskrevet alt det usagte, det vi tænker og føler. Man skal bruge nogle stykker papir og blyant, eller eventuelt en white-board tavle i bordmodel. Opskriften er meget enkel, man skal optegne situationen og udstyre personerne på tegningen med en taleboble, en tænkeboble og en føleboble. Så kan man sammen med barnet gå i gang med at finde ud af, hvad der skete, trin for trin, ved at lave nye tegninger, indtil situationen er gennemgået. Værktøjerne KAT-kassen og sociale historier kan ligesom Tegneseriesamtalen bruges som samtaleredskaber, som kan udvikle og styrke børnenes sociale forståelse, og som forældre kan man med fordel tage på kurser i at bruge disse teknikker, eller man kan søge litteratur om disse redskaber. 55