Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 54

attitude overfor barnet. Dét konflikten drejer sig om, kan man bedre tale igennem med barnet på et tidspunkt, hvor hverken barn eller forælder er ophidsede. Selvom det ville være det bedste, er det ikke altid muligt at komme uden om konflikter. Det er ikke altid let at huske, at barnet ikke kan gøre for, hvad det siger og gør, når barnet er ophidset - og nogle gange slipper selv de mest tolerante forældres tålmodighed op. Man kan prøve at hjælpe barnet til at forstå, hvis det er ved at komme til at overskride nogle grænser ved at sige det roligt undervejs. Hvis man ikke får bremset en konflikt i tide, kan børnene komme til at sige eller gøre meget sårende ting, som kan gøre de voksne vrede. Det er svært at undgå at blive frustreret som voksen, men at hidse sig op er kun spild af adrenalin. Børnene forstår ikke altid, hvorfor andre bliver vrede i konfliktsituationer. Det er også ubegribeligt, hvis voksne er sure i længere tid efter en konflikt. Når konflikten er overstået for barnet, vil barnet antage, at andre også er i balance igen. Man er nødt til at forklare barnet, at andre mennesker skifter humør lidt langsommere, end de kan. Endeligt kan det være en god idé at aftale med barnet, at forældrene kan bede om et time-out, inden en konflikt eskalerer. Man kan for eksemel aftale, at ordene 5 minutter betyder, at man lige går hver til sit i 5 minutter, før man taler videre. Så er sindene ikke så meget i oprør, og det kan være lettere at få snakket om tingene efterfølgende. I andre situationer er det nødvendigt, at forældrene venter et lille stykke tid, før de tager kontakt til barnet. Hvis barnet eksempelvis er trampet rasende af og har smækket med dørene hele vejen ned til sit værelse, kan det være en idé at vente med at banke på, til barnet er kølet lidt af. Det 54