Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 53

Konflikter Børn med autisme eller Aspergers syndrom er infleksible og kan nemt sætte sig ting i hovedet, som det er svært at få dem fra igen. Det kan være meget opslidende at få gennemført tingene, sådan som forældrene ellers finder det mest hensigtsmæssigt, og det kan medføre mange konflikter. Det gælder om at vælge konflikterne med omhu, hvis man føler, at der er for mange konflikter i hverdagen. Man skal tænke over, om konflikten er kampen værd. Hvis en tilbagevendende konflikt drejer sig om oprydning på værelset, kan man spørge sig selv, om barnet kan lære at rydde op af, at man skændes om det, eller om man skal finde på nye måder at motivere barnet på. Børn med autisme eller Aspergers syndrom sætter ikke forbindelse mellem ord og følelser på samme måde som andre. De kan til tider sige ting, som forfærder andre. Når man ikke føler noget selv, når man siger ordene, kan man heller ikke forstå, at andre føler noget ved at høre dem. Hvis man ikke kan opfatte ansigtsudtryk, kan man heller ikke se, hvis man er ved at gå over grænsen. Så er man nødt til at bruge hårdere ord, for at se om der kommer en reaktion. Først når omgivelsernes reaktion er meget tydelig, kan barnet opfatte, at her kom der respons. Det kan også være sådan, at man som forælder bliver vred over noget og viser barnet sin vrede, eventuelt ved at skælde ud. Børn med autisme eller Aspegers syndrom er meget påvirkelige af andres humør og overtager således forældrenes vrede og reagerer lige så vredt tilbage. Barnet vil i denne situation tro, at vreden kommer inde fra barnet selv. Det er ikke en almindelig reaktion, og som forælder kan man blive meget overrasket eller provokeret af barnet i situationen. På den måde kan en konflikt optrappes voldsomt. Som forælder til et barn med autisme eller Aspergers syndrom er det derfor ekstra nødvendigt at bevare en rolig 53