Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 52

mormor forsigtigt, så mormor ikke kommer til at føle, at det bliver for voldsomt. Når man guider er det vigtigt, at der er en instruks i dét, man siger. Det er ikke guidning at bebrejde. Derfor er opfordringen: Lad være med at smaske! ikke så heldig. Den guider ikke. Barnet vil måske opfatte, at det helt skal lade være med at tygge. Det er bedre med en konkret vejledning: Husk at lukke munden, mens du tygger. Så larmer det ikke. For det er jo dét, man mener. Når man forstår denne logiske og konkrete måde at opfatte verden på, kan man forstå, at det ikke fungerer så godt at spørge: Hvad er der i vejen? Barnet med autisme vil måske først tænke på asfalt og småsten (som jo er hovedingredienser i de fleste veje), før barnet måske husker, at sætningen betyder: Hvad er du sur over? Desuden kan der være mange ting i vejen i hverdagen, ikke kun det, man er sur over. Dermed bliver det helt uoverskueligt for barnet at regne sig frem til, hvilke ting du vil vide noget om. Nedenstående liste er pluk fra samlingen af henstillinger eller udsagn, som hverken guider eller giver mening for børn med autisme eller Aspergers syndrom, fordi henstillingerne ikke rummer en klar instruktion: Tag dig sammen! Sid ordentligt! Tal pænt! Lad være med at skabe dig! Hvor mange gang