Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 51

når det går op for en, at man er kommet til at stille for høje krav. Det er desværre uundgåeligt at lave fejl undervejs; men hvis man kan betragte de fejl, som man laver som erfaringsopsamling, og hvis man husker at lære af fejlene, kan man vende det til noget brugbart. Det er forskelligt, hvad forskellige børn trives med, men generelt betragtet har børn med autisme eller Aspergers syndrom det bedst, hvis hverdagene er rolige og forudsigelige. Hvis man som forældre har været vant til et udadvendt og aktivt liv, kan det være en stor omvæltning at skulle indstille sig på leve på en måde, som levner meget lidt plads til spontanitet. Men det er nødvendigt, at man indstiller sig på at prioritere kraftigt og måske udskyde nogle ting i lidt flere år, end man havde forventet. Guide-funktionen Mange uoverensstemmelser i hverdagene kan undgås eller minimeres, hvis man kan forstå barnets måde at tænke og opfatte på. Uanset hvor velbegavet barnet med autisme eller Aspergers syndrom er, vil hverdagen ofte være fuld af situationer, som barnet ikke føler sig forberedt på. Der sker ofte mange ting på én gang rundt om mennesker, men børn med autisme eller Aspergers syndrom er bedre til at håndtere, når der sker én ting ad gangen. De oplever ofte livet og hverdagen som meget forvirrende. Det er vigtigt, at vi lever os ind i, hvordan barnet oplever verden. Jo bedre vi bliver til det, jo bedre kan vi støtte barnet og afværge problemer. Man skal tænke på barnet som en lille turist, som skal have forklaret alt det, andre mærker eller forstår intuitivt, og derfor er barnet afhængigt af, at man er med som guide. Et eksempel på guidning kunne være, hvis man, lige inden man banker på hos mormor, husker barnet på, at det skal kramme 51