Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 50

tastiske forældre. Det er mere inden for rækkevidde at sigte efter at være blandt de gladeste og mest positive forældre i Danmark. Man er også nødt til at lære at stille passende krav og forventninger til omgivelserne. Andre mennesker kan af og til komme med velmente råd, som kan være meget sårende. Man kan ikke ændre andre mennesker - men man kan ændre sine forventninger til andre mennesker. Det er ikke let at leve sig ind i en hverdag i en familie, hvor der er et barn med autisme eller Aspergers syndrom. Det er svært for udenforstående at forstå de udfordringer, det medfører, og forstå hvor mange ting, der vil være meget anderledes i hverdagen. Andre kan måske ikke forstå, at man henter og bringer sit barn, selvom barnet måske allerede går i 7. klasse. Forældrene ved, at det er nødvendigt, men andre opfatter måske forældrene som pylrede. Det er derfor vigtigt at holde fast i sin egen fornemmelse af, hvad barnet kan klare. Man kan lade sig råde og vejlede, men man må ikke ukritisk ligge under for andres meninger om tingene. Normaltbegavede børn med autisme eller Aspergers syndrom oplever ofte krav, som ligger over, hvad de rent faktisk kan klare. Både i skolen og i hjemmet kan man blive forvirret af, at barnet på nogle områder er fuldt ud på højde med sine jævnaldrende, mens det på andre områder er bagud. Vi bliver snydt af, hvad vi ser; vi retter nemlig vore forventninger ind efter vore synsindtryk; derfor pludrer vi til små børn og taler almindeligt til større børn. Selvom vi har været forældre til et barn med autisme eller Aspergers syndrom i mange år, kan vi stadig komme til at stille alderssvarende krav til barnet, fordi vi styres mere af, hvad vi ser, end af hvad vi ved. Man kan som forældre blive meget ulykkelige, 50