Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 49

Man vil møde begyndervanskeligheder, som man må tage let på, for undervejs vil man opdage, hvilken enorm effekt piktogrammer kan have i hverdagen. Og på den måde vil man få mod på at indføre piktogrammer flere steder – på legetøjskasser, på skuffer, ved spisebordet, på køleskabet og så videre. Og selvom man ikke kan måle sig med Jørgen Clevin på det kunstneriske område, så tør vi godt love, at barnet alligevel vil finde tegningerne helt fantastiske. Man kan nå langt med en lille, gul blok, men hvis man har stor gavn af piktogrammer i hverdagen, kan man gå videre og anvende både computerprogrammer, printer, lamineringsmaskine, digitalkamera og meget mere til at fremstille piktogrammer med. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænsen. Passende forventninger og krav Kunsten er at f inde ud af, hvor barnet har sine stærke og svage sider og derefter stille passende forventninger og krav - og især støtte op, dér hvor det er nødvendigt. På de områder hvor barnet har vanskeligheder, må man træde til som hjælpe-chauffør eller sikkerhedsnet. Hvis barnet er uhæmmet eller mangler bremser, må man træde til som hjælpe-bremse. Hvis barnet mangler overblik, må man være barnets overblik. Hvis barnet mangler motivation og lyst til en opgave, er det vigtigt, at forældrene forsøger at give barnet begge dele. Det er også vigtigt at stille passende krav til sig selv. Hvis man forventer, at man kan klare mere, end man rent faktisk kan, vil man begynde at slå sig selv oven i hovedet og føle sig utilstrækkelig. Man bør ikke sætte sig som mål at være verdens mest fan- 49