Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 45

holdets behov for meget eller for længe. Skilsmisseprocenten i ægteskaber med børn med funktionsnedsættelser er højere end gennemsnittet, og det er der nok ikke noget at sige til, når man opregner de mange flere belastninger, der ligger på forældrene. Opdragelse er det emne, som vi i følge statistikken skændes allermest om. Hvis barnet ikke reagerer almindeligt på opdragelse, vil der automatisk være flere ting at blive uenige om. Børn med autisme eller Aspergers syndrom er meget sværere at opdrage end andre børn, og det skaber frustrationer. Man lægger tit sådanne frustrationer over på den andens måde at opdrage på. Oftest er der dog kun minimale forskelle på den måde, man opdrager barnet på, og den enes metode er højst sandsynligt ikke bedre end den andens. Børn med autismetilstande kan godt tåle de små forskelle i opdragelsen, der måtte være, men de er til gengæld meget sårbare overfor uenighed mellem forældrene. Det er nødvendigt at passe ekstra godt på forholdet i familier med børn med funktionsnedsættelser, og det er godt at gøre sig bevidst om de faldgruber, der findes. Man bør kigge på, om man kan kompensere for eller få indhentet manglende tid til at pleje parforholdet eller manglende tid til eventuelle søskende. Aflastning er ikke noget at have dårlig samvittighed over. Man kan søge aflastning via kommunen, eller man kan arrangere, at barnet kommer på besøg hos bedsteforældre eller hos andre, hvor barnet har det godt. Det vil være godt for både barnet, forældrene og barnets søskende, fordi det er vigtigt at få skabt noget overskud til at klare en ressourcekrævende hverdag. En fridag væk fra familien er ikke noget at få skyldfølelse over; man gør det i lige så høj grad for familiens skyld som for sin egen skyld. En forælder, der har haft mulighed for at slappe af og lade op, kommer hjem med ny energi og godt humør, og det smitter også. 45