Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 42

Hvad føler og gør jeg? Sorg, magtesløshed, håbløshed og vrede mod mig selv, mit barn og især dem, der glor og ikke forstår det. Jeg prøver at lade som ingenting og ser ned i disken, betaler og skynder mig af sted sammen med min søn. Hvad kan jeg gøre og tænke i stedet? Grunden til at andre ikke forstår, er at autisme ikke kan ses. Jeg tager det roligt for min egen og min søns skyld. Jeg beder dem, der står for tæt på, om at give min søn lidt plads omkring sig, og jeg forklarer roligt, at han ikke kan tåle, at fremmede rører ved ham, eller kommer for tæt på ??;?V?&?fW"?GBf?'6???WB??V?FWB|;?"???R??vWB??VrfVB?B?VrW"V?v?B??"?FWB?:g&?W"??<;???w<:R??f?2?VrW"&??r?W"??<;???w<:R?W&R&??r?<:R??f?|:R?W&Rg&VFV?wBVBb'WF???V??6?&vV??fW"&&?WG2?VFl;?GFRf?6?V?v?VFW"W"?:W6?RFV?7l:g&W7FRvV??V?|:VV?FR7G&W76f?F?"B7F???R??vWB??VB?f?&F?FV?W"F??&vWfV?FV?FR??W&??FW"??WfW"???:W6?R?B&&?WG2VGf????r|:W"&?wF?wB?VvWBg&V???r?W&??FW"????W"???:W6?R?V?B :Rg7F?Bb6?&vV??FWB??l:g&R?V?B6?:RF??r?FW"l:W"6?&vV?F??BfV?FRF??&vR??r6??f?,:f?FW"????&?fR'?7FWBb?B6?&vV?????WfW2??G&V?B?vR??FV?2??fW"v?r??&??W2bFV??vV??F??&vWfV?FV?FR6?&r??b?V?2?VF?;?6W2bV?V??V?B?VG6?V?F???r??2&&?WB??:W6?R?fW"??vWBv?6?RV&WG?FV?wB?FWBW"VF'&VGB?Bf?,:f?G&RF??,;?&??VBgV??F???6?VG<:gGFV?6W"??WfW"F?76Rl;??V?6W6?:g76?vR'WG6?WGW&R?FWBW"???RWBFVv? :R7fv?VB??V?6???FW2?B??6??f?,:f?G&RvV?Fv?Rv?vR&?fW"??FW@??C ???