Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 40

Krav og forventninger Vi forventer, at der findes et egnet skoletilbud til vores søn, som tager højde for hans vanskeligheder. Mulige løsninger Vi må bede om et opfølgende møde med skole og PPR, hvor vi kan få en status og en handleplan for vores søn. Hvis vi har nogle faste, skriftlige oplysninger at forholde os til, vil vi være mindre uvisse og usikre. Vi skriver vores mange spørgsmål ned i forvejen, så vi ikke glemmer at spørge om noget. Vi beder om at få et referat fra mødet, så der ikke opstår tvivl om, hvad der er aftalt eller stillet i udsigt. Vi prøver, selvom det er svært, at væbne os med tålmodighed. Vi ved, at der er forskel på, hvor hurtigt vi ønsker, at vores dreng skal starte i et nyt skoletilbud, og hvor hurtigt kommunen kan arbejde. Så længe vi ved, at der arbejdes på sagen, prøver vi at fokusere på at få hverdagen derhjemme til at køre så roligt og hyggeligt som muligt. Det er det eneste, vi kan gøre lige nu. Det er frustrerende, når man ikke selv har direkte indflydelse på begivenhedernes gang. Den form for stress finder man også på motorvejene, hvor selv de mest fredelige og robuste mennesker kan gå helt op i limningen, hvis der er timelange køer. Vi er som mennesker ikke særligt gode til at acceptere, hvis vi ikke selv kan bestemme vejen eller farten. Derfor er ventetid på beslutninger om f.eks. skoleplacering eller andre foranstaltninger ofte en kilde til stress hos forældrene. Denne form for stress kan minimeres ved, at kommunikationen og samarbejdet mellem familien og skole/forvaltningen fungerer godt, og at informationsniveauet er højt. 40