Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 4

Copyright © Videnscenter for Autisme Sproglig bearbejdning: Michael Ford, Forfatterhuset og Katrine Hald Kjeldsen, NLD-gruppen Grafisk formgivning: Kasper Kruse og 4PLUS4/grafisk Illustrationer: Peter Brøsen Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Udgivet af Videnscenter for Autisme 1. oplag, 1. udgave 2006 ISBN: 87-90479-85-8 EAN-stregkode: 9788790479855 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gen­ givelse af eller kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst med forlaget. Enhver anden udnyttelse er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. Videnscenter for Autisme Kongevejen 256 2830 Virum Telefon 4511 4191 Fax 4511 4185 Hjemmeside: www.autisme.dk Email: info@autisme.dk