Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 39

Hvis der er misforhold mellem, hvad man gerne vil nå, og hvad man rent faktisk når, kan man kun lave om på én ting; nemlig sine egne forventninger til, hvad man kan nå. Hvis man ikke gør det, kommer man til at løbe meget stærkere, end man bør, og man risikerer ikke kun selv at blive stresset, man stresser også sine omgivelser. Det er ikke alle stressfaktorer, vi kan gøre noget praktisk ved lige umiddelbart. Nogle ting er uden for vor kontrol, for eksempel hvis der er problemer omkring barnets skolegang. Vi kan bekymre os og snakke om det hjemme, men den egentlige problemløsning skal foregå i samarbejde med skolen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen. Problemer omkring barnets skolegang eller skoleplacering fungerer typisk som en stor stressfaktor i familier med børn med autisme eller Aspergers syndrom, især hvis barnet først får sin diagnose, efter at det er startet i skole. Det er nødvendigt at kigge på, hvad der stresser, og om det er muligt at stille noget op: Stressmoment Skoleproblemer Hvad stresser? Vores søn fik først diagnosen i 3. klasse. Nu går han i 4. klasse, stadig på den lokale folkeskole, som vi føler ikke kan magte opgaven. Uanset hvor søde og rare skolens personale er, så har de ikke mulighed for at give vores dreng den særlige opmærksomhed og støtte, som han har brug for. Vi oplever en dreng, som har forsvindende lidt selvtillid, og som bryder sammen for et godt ord. Vi er ved at blive desperate. Vi ved, at kommunen arbejder på sagen, men vi ved ikke, hvor sagen står. 39