Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 38

Krav og forventninger Vi forventer, at vi kan læse hinandens tanker. Vi forventer, at den anden kan se, hvad der mangler at blive gjort. Det er forvirrende for børnene, at det er så ustruktureret, lige når vi kommer hjem. Vi vil gerne have, at maden er færdig til kl. 18:00, men det lykkes sjældent, fordi der bruges tid på at diskutere. Mulige løsninger Vi bliver nødt til at aftale, hvem der gør hvad på forhånd. Vi er nødt til at aftale en fast måde at komme ind ad døren på; hvem der hjælper ud af tøjet, og hvem der pakker varer ud og går i gang med aftensmaden. Hvis vi udskyder aftensmaden til kl. 18:30, kan vi starte med at slappe af sammen med børnene den første halve time, så får vi myldretidstrafik og afhentningsstress ud af kroppen. Vi er også nødt til at acceptere, at vi gør tingene forskelligt. Selvom vi skifter ble på den lille på forskellige måder, er der ingen m :VFR?FW"W"FV?&?wF?vRV??W"f?&?W'FR??f?2&&R&W7V?FFWBW"?BFV????Rl:W"&V?&?R :R? :R6??R?:VFR?VB?B?V?wB?FWB?f?????W"F??B&V'&V?FR????FV?6?:WF??r??f?2f?W"7G&W76VFR??f?2f?l:W"V?f7B7G'V?GW" :RV?fWF??V??V?F|:W"f?Bg&?76RB????FV??FWB7F???W"7F?&R?&bF??????V?F????r???:fv???rBl:RF??vV?RF??B|:R???V??f?2FW"W"7G&W72??fW&FvV??W"???;?GBF??Bf??FRVBb??fB???? :f?G&R??r??W"?;?GBF??Bl:g&R?VvWB&V?7F?6??VB?V?7??F????fB??vW&?Rf???:R?7G&W726???FW2F?B?Bf?,;?fW"B?:R?W&R?V?B?fBFW"W"?V?wB???vRF??rFvW"V?FV??:f?vW&RF?B?V?Bf?f?&W7F???W"?2??:W"FW"6??FvW2?V?7??F??WB&&??VB<:g&?vR&V??b??fW&FvV??3???