Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 34

Man kan derefter dele stressfaktorerne op i to typer: De gennemgående - som varer ved over længere tid eller er blivende og De midlertidige - som er mere forbigående. Gennemgående: Manglende voksentid Manglende forståelse fra andre Sorg og bekymring Midlertidige: Børnene skændes Morgenrutinen kikser Skoleproblemer Ulvetimen Det kan være svært at afgøre, om stress­aktorer er gen ?V?|:VV?bFRV??W"?F?W'F?F?vR?f?&F???v?Rf??l:g&R?F?W'F?F?vR??V?F??&vWfV?FV?FR?FWBW"???R<:Rf?wF?wB?????l:W"v??'BFWBR??'&V?B?FWBf?wF?w7FRW"?B??l:W"6?'B6?r?fW&&???fW"??f??R7G&W76f?F?&W"FW"W"?3@??