Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 33

Det er meget forskelligt, hvor meget stress vi kan tåle; nogle mennesker har meget høje stresstærskler, og andre har lavere stresstærskler. Der er også stor forskel på, hvor gode vi er til at mærke, at vi er stressede, og endelig er det forskelligt, hvor gode vi er til at passe på os selv. Desuden er det meget individuelt, hvordan stress kommer til udtryk hos os. Der er tit kønsforskelle på, hvordan vi håndterer bekymringer og stress; hvor mødre oftest gerne vil tale meget om tingene, vil mange fædre gerne tumle med tankerne i fred en del af tiden. Der er ikke noget galt i at have forskellige måder at tackle tingene på; det giver kun problemer, hvis man ønsker, at partneren skal håndtere tingene på nøjagtig samme måde, som man selv gør. Vi får livet igennem stresspåvirkninger fra forskellige kilder. Men det kan være svært at skille tingene ad, hvis man føler, at der er mange ting oven i hinanden, eller at det bare er det hele. Det kan være en god hjælp at tage et stykke papir frem og skrive en liste over alle de ting, der opleves som stressende. Børnene skændes Morgenrutinen kikser Manglende voksentid Skoleproblemer Ulvetimen Manglende forståelse fra andre Sorg og bekymring 33