Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 31

Noget om stress Sofies bog handler om hverdagen, og om hvad der skal til, for at hverdagen fungerer for hende. Sofie bruger ordet ro mange gange. Hun kan bedst lide fred og ro, hun holder af sin kat, fordi den er rolig, hun kan bedst lide sin lærer Ida, fordi hun er så rolig. En stor del af Sofies bog handler om, at hun har brug for, at hendes omgivelser er meget ustressede, så hun ikke selv bliver stresset. Det er en umenneskeligt svær opgave at tilrettelægge en fuldkommen ustresset tilværelse. Men man kan se på stressniveauet og se efter, om det er påkrævet af justere nogle ting. Det kan også være en god idé at undersøge, om man kan indføre nye idéer og værktøjer, sådan at stress i hverdagen kan minimeres og forebygges til gavn for hele familien. Der findes både positiv og negativ stress. Vi skal kunne blive stressede, fordi stress får os til at yde noget ekstra i de situationer, hvor det er påkrævet. Stress bliver negativ, hvis vi stresses over længere tid. Det er farligt, hvis kroppen er i konstant alarmberedskab, fordi stress tærer på vore energier og vort immunforsvar. Problemet med stress er desværre, at mange af os er vant til at være lidt stressede, og når vi først er stressede, er vi tilbøjelige til at ignorere kroppens advarselssignaler. På den måde kan stress hobe sig op næsten i al ubemærkethed. Arbejdsrelateret stress kan man gøre noget ved; man kan sige fra, bede om hjælp eller sygemelde sig i en periode. Det er bredt accepteret at sige, at man er stresset, fordi der er meget at lave på arbejdet. Stress i hverdagen på hjemmefronten er anderledes, dels fordi man ikke kan sige nej til opgaverne, og dels fordi der er dybe 31