Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 30

svært at bevare det gode humør selv. På samme måde er det svært at gå til en fest uden at blive hvirvlet ind i en kædereaktion af smittende godt humør. Denne form for automatik baserer sig på, at vi kan aflæse situationer, ansigtsudtryk og stemninger. Grunden til, at vi er udstyrede med disse evner, er, at vi som art er afhængige af, at vi er gode til at samarbejde. Empati er med andre ord vigtig for vor tilpasningsevne og overlevelse. Børn med autisme eller Aspergers syndrom har vanskeligheder omkring empati. Det er ikke sådan, at de fuldstændig mangler empati, men de forstår andre på en lidt anden måde eller i et andet tempo end børn uden funktionsnedsætttelser. Når børn med autisme eller Aspergers syndrom kan komme til at stresse os, er det fordi vor almindelige form for empati ikke slår til. Vi er begrænsede af, at vi sætter os selv i den andens sted. Hvis vi ikke selv har autisme eller Aspergers syndrom, vil vi have ualmindeligt svært ved at regne ud, hvad der driver barnet. På den måde kan vi ikke altid sætte os ind i, hvad der får børnene til at sige eller gøre, som de gør: De gør ikke altid tingene, sådan som vi ville gøre dem. Børn med autisme eller Aspergers syndrom kommunikerer og signalerer tit på en anderledes måde, og de giver ofte udtryk for følelser på en anden måde, end vi gør. Derfor kan det være svært at aflæse på børnene, hvad de har til hensigt, eller hvad de føler. N :W"f?&W2V?F????R6?:W"?V?BF?????f?&?fR,:VFR?wFW6?;?6R?r7G&W76VFR?6?F?F?rW",;?&??VBWF?6?RV??W"7W&vW'27??G&??6V?b?VvWB :Wf?&?V?vR?fW"f?"7G&W72g&??v?fV?6W&?R??rVgFW'6??7G&W726?GFW"???FW"?V?B?G,:fFRV??VvF?b??w??rVffV?B?6??FWBW"f?wF?wBBl:R7F?G6WB?FWB????f?"V?6V?V?|;?&RfVBB6?GFR&&?WB?VB6??VvV?&??3???