Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 29

mål, som de har omkring netop deres barn. Børn med autisme eller Aspergers syndrom er lige så forskellige som alle andre børn. Man er nødt til at finde ud af mange af tingene selv og så finde løsnin­ er hen ad vejen. Det kræver både kreativitet og eftertanke g at kom­­ frem til løsninger og muligheder, som kan lette hverme dagen. Børn uden udviklingsforstyrrelser reagerer lettere på forskellige pædagogiske tiltag, fordi de er mere modtagelige over for vor opdragelse, vore signaler og hensigter. Når det handler om børn med autisme eller Aspergers syndrom, er man nødt til at være mere bevidst om, hvad man siger og gør, og det kræver, at man tænker og analyserer lidt mere. Noget om indlevelse Sofie skriver, at hun tænker meget over, hvordan andre er. Fordi det er svært for Sofie at forstå andre, er hun bevidst om, at hun tænker meget over dét, andre gør og siger. Sofie prøver at skabe mening i tingene, men på grund af sine funktionsnedsættelser, er det en sværere process for hende end for andre. Vore hjerner arbejder hele tiden på at skabe mening i tingene, de skaber overblik, finder sammenhænge og meget, meget mere. Vi bruger os selv til at forstå andre: Hvis vi ser en anden skære sig i fingeren, ved vi med det samme, hvordan det må føles for den anden, og nogle af os oplever selv smerte alene ved synet. Vores indlevelse (empati) baserer sig på, at vi er i stand til at sætte os i den andens sted. Det er et kompliceret system, som understøtter vores kommunikation med hinanden. Vi opfatter og forstår hinandens signaler, vi kan udregne hinandens hensigter, følelser og tanker - og vi påvirkes af hinanden, fordi humør smitter: Hvis ens partner kommer hjem og er sur og tvær, er det 29