Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 28

nødvendigt at tage lidt mere specielle pædagogiske værktøjer i brug for at få hverdagen til at fungere hensigtsmæssigt for alle i familien. I det efterfølgende beskrives nogle af de typiske udfordringer, som familier med børn med autisme eller Aspergers syndrom møder i dagligdagen, og der gennemgås nogle mulige måder at anskue eller håndtere tingene på. Den praktiske tilgang – DDV-pædagogik Det vigtigste værktøj i hverdagen omkring børn med autisme eller Aspergers syndrom er en grundlæggende forståelse for den anderledes måde at tænke på, som kendetegner gruppen. Sofies tekster i bogen Kan I forstå mig? er fortolkede i forrige kapitel med henblik på at give læseren en dybere forståelse for denne særlige tænkemåde. Dernæst er det mest hensigtsmæssigt at bruge en meget praktisk tilgang til tingene. Man kan læse meget litteratur om autisme og autismerelateret pædagogik, men det er vigtigt at forholde sig både åbent og kritisk til de ting, man læser. Det er ikke hensigtsmæssigt at erklære sig 100 % tilhænger af én pædagogisk tilgang. Faren er, at man risikerer at miste nogle nuancer. Det er fint at lade sig inspirere af forskellige kilder og tage dét i brug, som føles rigtigt. Det handler om at finde ud af, hvad der virker for en selv, for barnet og for familien. Hvis man lander i en diskussion om pædagogiske metoder, kan man med et glimt i øjet fortælle, at man sværger til DDV-pædagogik - hvor DDV står for Dét, Der Virker. Der findes nemlig ikke en enkelt tilgang eller metode, som kan give forældrene alle de rigtige løsninger eller svar på de spørgs- 28