Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 27

Udfordringer i hverdagen - når der er et barn med autisme eller Aspergers syndrom i familien Sofies bog Kan I forstå mig? handler om hverdagen. Sofie fortæller om, hvordan hun har brug for, at tingene skal være tilrettelagt, for at hun kan fungere i det daglige. I Sofies familie har man brugt mange år på at lære, hvad der virker - og hvad der ikke virker. Det er en proces, som alle familier skal igennem, men i familier med børn med funktionsnedsættelser, er processen ofte lidt sværere. Vi bruger alle sammen pædagogiske værktøjer i dagligdagen, uden at vi egentlig er helt bevidste om det. Vi lærer vore børn, hvad de må og ikke må, vi sætter grænser, og vi lærer dem færdigheder og gode manerer. Vi opdrager vore børn, og vore børn opdrager faktisk også os; de reagerer på vore tiltag, sådan at vi kan lære de bedste måder at gøre tingene på. Hverdagen er fuld af opgaver, og vi klarer en god del af dem på rygraden: Vi beder børnene bære tallerknerne ud efter maden, vi vasker borde af og tænker faktisk ikke nærmere over det. Vi har måske lært, at det er en god idé, at vi på forhånd bestemmer, hvem af børnene der skal bære ud, og hvem der skal sætte i opvaskemaskinen for at forhindre, at børnene kommer op at skændes om det. Det hele kører næsten helt af sig selv, fordi vi baserer en stor del af vore beslutninger på fornemmelser, traditioner og ubevidste valg. Det fungerer godt i langt de fleste tilfælde, men når der er et barn med autisme eller Aspergers syndrom i familien, slår vore almindelige værktøjer ikke altid til, og det kan give stress. Hvis barnets reaktioner er anderledes, end vi forventer, kan vi blive i tvivl om, hvordan vi skal gribe tingene an. Det kan være 27