Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 25

følelserne. Sofie siger f.eks., at hun skal kaste op, når hun bliver drillet. Det er lettere for Sofie at forklare, hvad hun føler rent fysisk – at sætte ord på de følelser det vækker i hende, når hun bliver drillet. Side 51 Sofie glæder sig til at blive gammel og pensioneret Sofie har svært ved at forestille sig, at hun kan tage en uddannelse og klare et arbejde. Sofie vil formodentligt være i stand til at tage en uddannelse, når hun bliver ældre – og hun vil måske være i stand til at klare et arbejde engang. Men problemet lige nu er, at Sofie ikke kan bruge forestillingsevnen til at skabe sig et billede af, hvad der kan lade sig gøre. Sofie kan kun skabe et billede af noget, som hun kender, og som hun ved fungerer godt. Og dét er at være hjemme sammen med sin kat. Side 53 Sofie ønsker at lære at forstå andre Sofie har brug for hjælp til at forstå andre, og Sofie har brug for forståelse fra andre. Sofie vil blive bedre og bedre til at forstå andre, bare i et langsommere tempo end andre. Derfor er Sofie afhængig af, at både børn og voksne omkring hende tager hensyn og hjælper hende i hverdagen. Sofie har også brug for at forstå sig selv. Det er vigtigt, at man hjælper børn som Sofie til at forstå, at det er o.k. at have svært ved nogle ting; det betyder, at man skal have lidt mere hjælp end andre. Sofie ved, at alle mennesker er gode til forskellige ting og har svært ved andre ting. Sofie har ekstra svært ved de svære ting og ekstra let ved de lette ting, men det er i orden. Det tager tid at bygge børnenes selvtillid op, hvis der er rigtigt mange ting, der er svære, men det er muligt. Sofie siger selv, at hun godt kan lide sig selv, som hun er. 25