Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 24

Side 45 Sofie mener, at der er alt for mange huse i byerne Sofie opfatter alting i detaljer. Sofie har meget svært ved at forstå helheder. Sofie har lært, at mange huse tilsammen udgør en by. Men Sofie siger ikke, at byen (helheden) er grim, fordi hun tænker i detaljer (husene). Det er meget lettere at forholde sig til ét hus ad gangen – for helt at forstå byen, er man nødt til at se de store sammenhænge. Det er igen det, man kalder central kohærens. Side 47 Sofie fortæller, at hun kommer på lejre, hvor hun møder andre børn med autisme Sofie går i en almindelig skole, fordi hun er for velfungerende til en specialskole. Men selvom Sofie er velfungerende, føler hun sig alligevel meget anderledes end sine jævnaldrende på skolen. På lejrene føler Sofie sig ikke så anderledes. På den måde slapper hun bedre af, end hun gør til hverdag. Det er rart for Sofie at vide og mærke, at der findes andre børn, der tænker, ligesom hun gør. Det er godt at have venner, der kan forstå én, og som man også selv kan forstå. Sofie har lettere ved at forstå andre børn med autisme, end hun har ved at forstå børn uden autisme. Side 49 Sofie fortæller ikke så meget om sine bedsteforældre Sofie fortæller, at hendes farmor har et badekar, som hun får lov at bade i. Om sin mormor og morfar fortæller Sofie, at de har et skab med slik i, og at det (at der er slik i skabet) er hyggeligt. Sofie har svært ved at sige noget personligt om sine bedsteforældre, f.eks. at farmor er sød, og at mormor og morfar er rare. Det er lettere for Sofie at fortælle ud fra noget helt håndgribeligt (noget man kan røre ved). Sofie kan godt mærke, at hun elsker sine bedsteforældre, men det er meget svært for Sofie at sætte ord på 24