Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 21

mangfoldighed der er omkring hende, og derfor bliver hun forvirret, når der er nogle, der skiller sig ud og ikke helt passer ind i hendes system. Side 31 Sofie kan blive forvirret over sit skema Mange mennesker med autisme har problemer med tidsfornemmelse og rækkefølge. Man skal bruge begge dele for at vide, hvor langt man er kommet i dagens skema. Det er en stor hjælp for Sofie, hvis hun har et skema, som hun kan krydse af på. Så kan hun se, hvor hun er nået til i dagens program. Det er også en hjælp, hvis man kan guide hende og fortælle hende, hvor langt hun er nået i dagens program. Grunden til, at børn med autisme eller Aspergers syndrom har brug for et skema er, at de har svært ved at se fremad. De er ikke helt sikre i, hvilke konsekvenser deres og andres handlinger kan få, og har derfor svært ved at regne ud, hvad der kan ske. Skemaet hjælper dem til at få et billede af fremtiden, og det giver tryghed. Side 33 Sofie får kvalme af frastødende ord Sofie føler og opfatter mere intenst end andre. De fleste vil også mene, at ordet slim vækker en smule ubehag, men man kan styre sin reaktion ved at bruge sin selvbeherskelse, og man kan filtrere ubehaget fra. Sofies reaktion bliver voldsommere end andres, fordi hendes selvbeherskelse og hendes filtre ikke er så gode. Derfor kan hun ikke gøre for, at hun ikke kan styre sine reaktioner. 21