Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 19

Side 21 og 23 Sofie er glad for at have støttetimer Sofie oplever tit skoledagen som meget forvirrende. Det er en stor hjælp, når der er en voksen til at guide hende, når hun mister overblikket. Sofie har stor glæde af støtte på to væsentlige områder: i ustrukturerede situationer samt i sociale sammenhænge. Gruppearbejde kan være en stor udfordring for børn med autisme eller Aspergers syndrom, fordi det både er socialt og ustruktureret. Gruppearbejde stiller krav om, at man skal være god til at finde frem til løsninger, som alle er tilfredse med. Det kræver, at man snakker meget frem og tilbage om tingene, og at man skifter mening undervejs. Når Sofie har en mening om noget, har hun utroligt svært ved at komme af med den igen – på grund af sin infleksibilitet. Sofie kan bedst lide, hvis tingene går sådan, som hun havde forestillet sig dem. Sofie har også svært ved at samarbejde, fordi hun ikke kan se tingene fra andres side. Mange kan tro, at Sofie vil bestemme det hele. Men det vil hun ikke. Hun kan bare ikke leve sig ind i andres måde at tænke og føle på, og hun har svært ved at skifte spor. Side 25 Sofie siger, at hun tror, at de andre er ligeglade med hende De andre i klassen er ikke ligeglade med Sofie, men Sofie lægger ikke mærke til, at de andre lægger mærke til hende. Sofie ser heller ikke, hvis de andre med kropssproget signalerer, at de gerne vil hende noget. Sofie reagerer kun på direkte henvendelser eller ved berøringer. Sofie bruger heller ikke selv så meget kropssprog, så de andre i klassen kan godt tro, at hun signalerer, at hun helst vil være i fred. Det er bedst at spørge ligeud, om Sofie vil være med, eller om hun vil være i fred. Det er nødvendigt at lære Sofie, at hun skal henvende sig til de andre, og at de andre ikke er ligeglade med hende, men at de tror, at hun er ligeglad med dem, hvis hun kun holder sig for sig selv. Sofie siger, at det 19