Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 16

bedst kan lide, at hendes hverdage er ens. Når hun kender rutinen, føler hun sig tryg. Hvis hun får forklaret tingene i forvejen, bliver hun mindre utryg og mindre bekymret for, om der kan gå noget galt. Sofie siger senere i bogen, at hun ikke kan lide problemer, som hun ikke kan finde ud af. Sofie mener, at hun ikke kan lide, hvis der opstår ting, som hun ikke er forberedt på, og som hun måske derfor ikke kan håndtere. Side 11 Sofie kan godt lide tegnefilm, men ikke menneskefilm Sofie har svært ved at tolke nonverbal kommunikation – ansigtsudtryk, betoninger og kropssprog. Hun forstår ikke altid det spil, der kører mellem mennesker, og derfor er menneskefilm næsten intetsigende for Sofie. Sofie holder af dyrefilm og tegnefilm, fordi disse udsendelser ikke sti ??W"?&bF???V?FW2V?F??6?FR2?rR6?f?R?"7l:g'BfVBB?W6?R?f?V?R :R??vRb6??R?:g&W&R?r??76V???W&FW"???W&?V?f??FW2WBv?6?R&W7FV?B???R??,:VFR?6??W"7V6??6W&WB?B6R??W6?R?rvV??V?FR?6?wFW"?r?6?wG7VGG'????:W"??vV??V?FW"WB?6?wB??W6?W"??6??&VvV??f?WB :RfVF????V?FR?V?FV??V??W6?W"?VBWF?6?RV??W"7W&vW'27??G&??''VvW"WB?FWB6V?FW"???W&?V???V??rFWB6V?FW"?6??W"7V6??6W&WB?BvV??V?FR?&?V?FW"? :RFV??:VFR????v?GB6?vR?B6?f?R6W" :R?G&W2?6?wFW"?VBFWB6V?FW"???W&?V??6????''VvW"F??BvV??V?FR&?&FR?7F??R?r?G&R?&?V?FW"?VB?6?f?R?"FW&f?"7l:g'BfVBBvV??V?FR?6?wFW"?r?6?wG7VGG'????rFWB???w<:R|;?&RFWB7l:g&W&Rf?"?V?FRB?fRV?f?&&??FV?6R?V??V??6?wFW"?r?f?R?FWBW"?V??W&Rf?"6?f?RB?W6?RFVv?W6W&?Vf?wW&W"?f?&F?FRW"?&?V?FW"?6??6?f?R???R?"&?&?V?W"?VBBvV??V?FR?`??