Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 13

om vanskeligheder med gensidigt socialt samspil, kommunikation og fleksibilitet. Derudover kan man støde på lister over beskrivende symptomer, for eksempel i litteratur om emnet. Det kan være motoriske vanskeligheder, en tendens til at gentage, hvad andre har sagt eller at det er svært at vide, hvornår en samtale er færdig. Man kan ikke ud fra disse beskrivende symptomer afgøre, om ens barn har autisme. De beskrivende symptomer supplerer eller uddyber diagnosekriterierne og kan bruges til at få en dybere forståelse for barnet, som har symptomerne. Denne bog handler meget om de beskrivende symptomer, og de vigtigste kan kort sammenfattes således: Empatiforstyrrelse Et af hovedsymptomerne ved autisme og Aspergers syndrom er vanskeligheder med at forestille sig, hvad andre tænker og føler. Når man har svært ved det, har man svært ved at forstå, hvorfor andre gør, som de gør og svært ved at regne ud, hvad andre vil. Derfor går det ofte galt i sociale sammenhænge, og mange børn med autisme eller Aspergers syndrom vælger derfor større sammenhænge fra. En del bliver ret socialt isolerede, hvilket plejer at gå forældrene på. Det kan dog være meget forskelligt, om børnene synes, at det er et problem. Når man har svært ved at regne andre ud, kan det være svært at forstå, hvordan man skal se ud og opføre sig for at passe ind. Det er derfor ikke ualmindeligt, at børn med autisme eller Aspergers syndrom leger lege, som andre i deres alder er vokset fra. De kan have meget specielle interesser, og de kan vælge tøj, musik og underholdning, som jævnaldrende finder mærkeligt. Det kan også medføre, at de har svært ved at skabe relationer med jævnaldrende. 13