Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 12

• Børnene er meget isolerede og er passive i kontakten. De har svært ved at tage initiativer og lever lidt i deres egen verden. Mange beskriver, at disse børn ikke virker, som om de har behov for andre mennesker. • Børnene er aktive og kontaktsøgende, men har svært ved at tilpasse sig sociale normer. De er derfor ret uforudsigelige for andre og fremstår som sære. Denne gruppe børn har svært ved at klare sig socialt blandt andre børn og lider ofte under det. De vil gerne være sociale, men kan ikke stikke fingeren i jorden og tilpasse sig. De kan derfor have mange konflikter med andre børn og oplever sig ofte mobbede. Sofie tilhører den aktive gruppe. Det er derfor, hun er i stand til at skrive sin bog. Hun interesserer sig for andre, men har meget svært ved at forstå dem. Hvis hun tilhørte den passive gruppe, ville hun ikke være så orienteret mod fællesskabet, at hun ville være i stand til at beskrive sine vanskeligheder med at forstå andre. Diagnosekriterier og beskrivende symptomer For at få en diagnose er der flere kriterier, som skal være opfyldt. Det vigtigste kriterium er, at de vanskeligheder man har, skal være begrænsende i forhold til hverdagen. Det betyder, at man først henviser et barn til en børnepyskiatrisk undersøgelse, hvis barnet ikke klarer sig så godt som andre børn i hverdagen. Ved undersøgelsen vil man så lede efter symptomer, som kan belyse, hvad der er årsagen til, at barnet ikke klarer sig så godt. I diagnosemanualen ICD10 er oplistet en kortfattet række af symptomer, som barnet skal have for at få en diagnose. Det kaldes de afgrænsende diagnosekriterier. Ve