Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 10

Diagnose og forekomst I psykiatrien i Danmark benytter man ICD-10. Ifølge den består autismespektret blandt andet af følgende diagnoser: • • • • • Infantil autisme (ofte omtalt som autisme) Aspergers syndrom Atypisk autisme Anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret. For at opfylde kriterierne i en autismediagnose, skal den grundlæggende sociale forståelse være nedsat i en sådan grad, at det skaber problemer i hverdagen. Fælles for diagnosekriterierne ved autisme og Aspergers syndrom er afvigelser omkring gensidigt socialt samspil, kommunikation, fleksibilitet og/eller stereotyp (gentagelses-præget) adfærd. Forskellen mellem autisme og Aspergers syndrom er i princippet, at mennesker med Aspergers syndrom ikke er prægede af alvorlige, sproglige vanskeligheder. De bruger dog ofte sproget anderledes and andre og kan være meget konkrete i deres sprogopfattelse og sprogbrug og eventuelt meget mimikløse (amimiske). I praksis får børn ofte diagnosen Aspergers syndrom, hvis de undersøges efter det fyldte 6. år, mens der er en tendens til, at børn, der udredes, før de er fyldt 6 år, får diagnosen autisme. Bogen Kan I forstå mig? kan give forståelse for både børn med Aspergers syndrom og normaltbegavede børn med autisme, da de ting, Sofie kommer ind på, er fælles for diagnoserne. Ud fra international forskning forventer man, at op mod én procent af befolkningen har vanskeligheder, som er så store, at kri- 10