Focus on Steel - Page 20

CULTURA CUCUTENI CEA MAI IMPORTANTĂ ȘI SPECTACULOASĂ CIVILIZAŢIE PREISTORICĂ EUROPEANĂ La doar 27 km de Pașcani, în satul Cucuteni, s-au descoperit în 1884 primele vestigii ale culturii omonime. Datarea fragmentelor de ceramică descoperite dovedesc faptul că această cultură este mai veche decât civilizaţia sumeriană, iar vasele de lut pictate aparţinând acestei culturi au fost realizate înaintea piramidelor egiptene. Cultura Cucuteni-Tripolie s-a extins în perioada de 2 glorie pe o suprafaţă de aproximativ 350.000 km pe teritoriul de astăzi al Moldovei, Nord-Estul Munteniei, Sud-Estul Transilvaniei și în Basarabia până la Nistru. Această civilizaţie a luat naștere în jurul anului 5200 î. Hr. și s-a întins pe o perioadă de 2000 de ani. Așezările acestor oameni erau construite pe platforme de pământ având mai multe încăperi, iar în centrul satului se afla de regulă o clădire impunătoare folosită ca loc de adunare a comunităţii și sanctuar pentru ritualuri religioase. Cercetările arheologice dovedesc faptul că așezarile se întindeau pe sute de hectare, aveau sute de străduţe și mii de case, având 10.000 - 15.000 de locuitori. Putem spune că în timp ce oamenii din acele vremuri erau organizaţi în triburi, locuitorii acestei culturi puneau bazele organizării urbane, fiind consideraţi inventatorii orașului. Vas aparţinând Culturii Cucuteni (3700 - 3500 î. Hr.) 20 ˆ Așezarea bine organizată a locuinţelor denotă spiritul de comunitate al locuitorilor. Ocupaţiile principale erau vânătoarea, agricultura, dar și olăritul, ţesutul sau confecţionarea uneltelor. Cei care aveau funcţii mai de seamă în comunitate obișnuiau să se împodobească, folosind bijuterii confecţionate din cupru, aur sau os șlefuit.