Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 30

“ส่วนตัวดิฉันเองชื่นชอบห้องนอนเป็นพิเศษ เพราะสามารถมองเห็นน้ำตกตรงระเบียง อีกทั้งยังมีลมเย็นๆ พัด ผ่านในช่วงบ่ายอีกด้วย” baan sukjai magazine “ตอนที่คิดจะปลูกบ้านเราอยากได้ทีมงานที่ เชือใจได้และมีความเป็นมืออาชีพ พอดีมเี พือนทีสนิทกัน ่ ่ ่ เป็นผู้รับเหมา ก็ถามเขาว่าจะสร้างกับบริษัทไหนดี เขาก็ แนะน�า พีดีเฮ้าส์ จากนั้นก็ลองเข้าไปพูดคุยจนเกิดความ ประทับใจ จึงตัดสินใจเลือกปลูกสร้างบ้านให้กับเรา” 30