Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 67

“ “ห้องรับประทานอาหาร” ห้องส�าหรับปาร์ตี้ การดื่มฉลอง นอกจากอุปกรณ์การดื่มและรับประทานภายในห้อง จะต้องเพียบพร้อมแล้ว การน�าดีไซน์สวยเก๋ของอุปกรณ์ที่ใช้พร้อมกับสีสันที่สะดุดตา รวมถึงการสร้างอารมณ์ของห้องก็ ท�าให้ช่วงเวลาของความสนุกเกิดขึ้นได้ไม่น้อย อย่างโต๊ะอาหารก็ควรจัดให้เหมาะและเพียงพอกับจ�านวนสมาชิกในบ้านและ แขกผู้มาเยือน ทั้งนี้ยังต้องเตรียมถาดวางอาหารที่จะท�าให้อาหารในจานน่าทานมากยิ่งขึ้น และจะดีไม่น้อยถ้าคุณจะฉลอง ท่ามกลางแสงเทียนส่องทีวางบนเชิงเทียนเก๋ๆ สักชินรับรองว่าจะท�าให้คณสนุกกับการกินดืมเป็นอย่างดีเลยทีเดียว นอกจากนี้ ่ ้ ุ ่ ก็ยังสามารถหาโคมไฟตั้งโต๊ะแบบเก๋ๆ มาช่วยส่องสว่างเพิ่มเพื่อไม่ให้ห้องมืดทึบจนเกินไป และยังเติมแต่งด้วยแจกันดอกไม้ ใบเก๋ รูปปั้นเท่ๆ หรือกรอบรูปวิวสวย มาจัดวางในมุมห้องตามที่ต้องการ ก็ท�าให้ห้องมีความโดดเด่นขึ้นไม่น้อย เลือกช้อปเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านกับสินค้าเหล่านี้ได้ที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ทั้ง 19 สาขา ทั่วประเทศ หรือช้อปสินค้าง่ายๆ ด้วยปลายนิ้วกับ Index E-Shopping ได้ที่ www.indexlivingmall.com สามารถ สอบถามรายละเอียดโทร. 02-417-1111 baan sukjai magazine นอกจากอุปกรณ์การดื่มและรับประทาน ภายในห้องจะต้องเพียบพร้อมแล้ว การน�าดีไซน์สวยเก๋ของอุปกรณ์ที่ใช้พร้อม กับสีสันที่สะดุดตา รวมถึงการสร้างอารมณ์ ของห้องก็ท�าให้ช่วงเวลาของความสนุกเกิดขึ้น ได้ไม่น้อย 67