Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 64

Happy Decor Mr.Chock baan sukjai magazine Good Ideas แต่งบ้านรับความสุข 64 นอกจากสีสัน แสงไฟ อาหาร และเสียงเพลง ที่กลายเป็น สัญลักษณ์ของงานปาร์ตี้ อีกสิ่งหนึ่งที่จะสามารถ เติมเต็มงานปาร์ตี้ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น คือ การ สร้างบรรยากาศให้กับบ้าน ด้วยการตกแต่งหรือปรับ เปลี่ยน จัดวางเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน เพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับมุม ต่างๆ ในบ้าน พร้อมกับคืนชีวิตชีวาให้เต็มไปด้วยความสุข ฉบับนี้เรา มีไอเดียแต่งบ้านง่ายๆจาก อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ มาแนะน�า