Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 47

เมือได้ฟงแนวคิดจากเจ้าของบ้าน แล้วเราก็ขอชมตัวบ้านสไตล์ Modern Contemporary ่ ั ที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยกว่า 504 ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 500 ตารางวา เมื่อก้าวเข้ามาในรั้วบ้าน ผ่านสนามหญ้าหน้าบ้าน ที่มีศาลาไม้ระแนงไม้เลื้อย ส�าหรับพักผ่อนในยามเย็นเสริมเสน่ห์ให้ดูโดด เด่น และจัดตกแต่งสวนหน้าบ้านด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ช่วยให้ร่มเงา ตัวบ้านก่อด้วยคอนกรีตมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ผนังสีครีมสะอาดตา เสาคู่หน้าแต่งด้วยแผ่นไฟเบอร์ซิเมนท์บอร์ดสีโอ๊ค และระแนง บังแดดสีเดียวกัน baan sukjai magazine “เมื่อเปิดประตูหน้าบ้านและระเบียงด้านหลัง จะสัมผัสได้ถึงความเย็นสบาย ของลมที่พัดผ่านเข้ามาในตัวบ้าน ด้านซ้ายเป็นพื้นเล่นระดับ แบ่งพื้นที่ของห้องทำงาน ที่มีหน้าต่างรับแสงจากด้านนอก ทำให้มองเห็นธรรมชาติสีเขียวของต้นไม้ ต้นหญ้า รอบบ้านได้อย่างสบายตา” 47