Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 35

พูดถึง “ความฝัน” ทุกคนก็ล้วนเคยมีความฝันด้วยกันทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าใครฝันอยากจะได้สิ่งใด แต่เชื่อว่าหนึ่งในความฝันของทุกๆ คนที่มีก็คือ “อยากจะมีบ้านสักหลังเป็นของตนเอง” ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลัง เล็กหรือหลังใหญ่โตแค่ไหนก็ตาม และก็เหมือนกับความฝันของครอบครัวๆ หนึงทีฝ