Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 26

baan sukjai magazine “ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ดูน้อยชิ้น ทำให้บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตารางเมตร ดูกว้างขวาง สามารถรองรับสมาชิกของครอบครัวได้อย่างลงตัว ด้วยจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ” 26