Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 19

เสาวภา ทองคำ และคุณแม่ ทัศนี ทองคำ บ้านของขวัญ ครอบครัว “ทองคำ” เสาวภา ทองคำ และคุณแม่ ทัศนี ทองคำ ณ บ้านหลังสีขาวบริสุทธิ์ในอาณาบริเวณกว้างใหญ่ราว 8 ไร่หลังนี้ เป็นที่พ�านักและพักผ่อน รวมทั้งเป็นศูนย์รวมสมาชิก ของครอบครัว “ทองค�า” ด้วยบรรยากาศความรักความอบอุ่นที่อบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มที่ครอบครัวหลายๆ ครอบครัว ต้องการสัมผัส นิตยสาร “บ้านสุขใจ” ฉบับนีขอน�าท่านเข้าไปเยียมชมบ้านสีขาวหลังงามหลังนีของ “คุณเสาวภาและคุณแม่ทศนี ทองค�า”   ้ ่ ้ ั baan sukjai magazine “สระว่ายน้ำที่หลานๆ ชอบและมาอยู่กับคุณยาย ทุกวันหยุด ทำให้บ้านหลังนี้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากเลยทีเดียว ซึ่งท่านก็ชอบมานั่งเล่นบริเวณนี้” 19