Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 51

baan sukjai magazine ส�าหรับคอนเซ็ปต์การตกแต่งบ้าน “คุณแม่นวรัตน์” บอกว่าด้วยความทีตวบ้านเป็น ่ั ตัวตึกอาคารที่ออกแนวโมเดิร์นสมัยใหม่ ดังนั้น การตกแต่งจึงอยากให้บรรยากาศภายในบ้านมี กลิ่นอายความเป็นธรรมชาติบ้าง จึงเลือกที่จะ เอาลวดลายและสีของเนื้อไม้ด้วยการท�าฉลุรอบ ตัวบ้านพร้อมทั้งออกแบบออกไปทางเมืองเหนือ ท�าให้บ้านหลังนี้ดูน่าอยู่มากขึ้น บ่งบอกรสนิยม ของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีทีเดียว 51