Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 26

baan sukjai magazine “แบบบ้านรุ่น WA-721 ในสไตล์ที่ผสมผสานความเป็นโมเดิร์นบวกกับการ ตกแต่งรอบๆ ตัวบ้านที่เน้นความเป็นธรรมชาติ โดยนำเอาหลักการความชุ่ม ชื่นของน้ำเข้ามาจัดวางไว้ในพื้นที่โดยรอบของบ้าน ทำให้บ้านหลังนี้มีความเย็น สบาย ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี” 26