Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 12

Happy Press Conference เรื่อง กองบรรณาธิการ พีดีเฮ้าส์ เปิ ด แผนการตลาดปี งู เ ล็ ก baan sukjai magazine เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ จัดงานแถลงข่าว “พีดีเฮ้าส์ เปิดแผนการตลาดปีงูเล็ก” ณ ห้อง MEETING ROOM 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยคุณสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ได้เปิดเผยถึง ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านปี 55 ที่ผ่านมา ว่าชะลอตัวลง โดยมีผลกระทบมาจากมหาอุทกภัยเมื่อปี 54 และปัญหาขาดแคลนแรงงานในปีที่แล้ว แต่มาปี 56 นี้มั่นใจว่าก�าลังซื้อจะฟื้น ตัวกลับมา พร้อมทั้งคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดขยายตัวร้อยละ 10-12 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว หรือคาดว่าจะมีมูลค่ากว่าหมื่นล้าน ทั้งนี้ ยังได้แนะว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการควรระมัดระวังคือ ปัญหาขาดแคลนแรงงานและต้นทุนขยับ เผยหลังปรับทัพ ปทุมดีไซน์ฯ ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจรับสร้างบ้าน 2) ธุรกิจแฟรนไชส์ และ 3) ธุรกิจ จ�าหน่ายวัสดุ ส่งผลให้ยอดขายและรายได้รวมปี 55 เติบโตทะลุ