Fire of Spirit Magazine 2 - Page 16

S f s,i a pat a m te,sedn t eaoewt yu b y o o it n r rci l atr pnig i ln i or o r c m h gr r n js i ’ teb s frgtig t k o te a te ae A i fi d ut s t h et o et l e n n o nw h m s h y r. b yr n w o i tes ets gnlm n aon hsgr b tcntsa d ofi d h s h w eet et a rud i i u a ’ tn e e l hso n lt cuisw ntb a ielfte.A gr m y w n c i rn i w i l os te n o’ e n da ah r i a a t hl e, l d ol t f d ta h rm n i dsutd b te a d w ud rte ntcr ny o i h t e a s i se y h m n ol ah r o ae n g frte .S si ig t gop a i yu s nf a toh r fml i a o h m o t kn o rus s n or i icn te’ a i s c g i s y go ie frti rao;gtig t k o yu b y o gr r n a te od da o hs esn et n o nw or o r i fi d s h y l e aeaon pol te aeue t. r rud epe h y r sd o A oh rrao i fryu c at yssk.Aoewt yu gr o b y nte esn s o or h si ’ a e ln i or i f ot h l fi d cn b a srn tm tt n frsm ,a d atog yu m y ty r n a e tog e pai o o e n l u h o a r, e o h yu mg tf d yusl la ig oe js a lt to m c o tecuh o ih i oref enn vr ut i l o uh n h oc , n te a d pet so eeyhn i ottewno .Wh n yu d t,yu ne t n rty on vrtig s u h idw e o ae o ed o rsetteoh rpro,a d ee i te aef ewt rlt n b fr epc h te esn n vn f h y r i i eai s eoe n h o m rig,yu sol ntb .Ee i yu aeeg gd rm m e ta ar e o h ud o e vn f o r n a e, e e b r h t a a yhn cn h pe t teb t o yu a d sv sx ut yu ae ntig a a pn o h oh f o n a e e ni o r l m ri .H w w ud yu l ei i sm oeh d sx wt yu ftr wf ar d o ol o i t f o en a e i or uue i e k h e o h sa d r ub n? S ali al si ig t gop i a b te ie ta o l n l t kn o rus s , c etr da h n b ig aoe G ig ottgte eey oc i a w i e n ln. o n u oeh r vr ne n hl e mg tb o,b trm m e tetm tt n a d g t a ih e k u e e b r h e pai n o o o rsa rn o sm paeyu wl b aon oh r. etua t r o elc o i e rud tes l